Skyltning

Utflykt

Den tidigare preliminära tipsrundan i Jädraås blir istället en utflykt till Björnbackberget (utan tipsrunda). Brasan vid vindskyddet på toppen av berget är tänd mellan 11:00 och 13:00.

Tänkvärt

Vi är glada att hantera ca 40 mil skoterled inom vår lilla kommun. Bakom varje mil ligger ett otroligt stort nedlagt arbete av frivilliga eldsjälar, för att det över huvud taget ska gå att färdas på lederna. En av grundförutsättningarna för att det ens ska vara möjligt, är det fina förtroende vi fått av markägarna som beviljat att vi drar leden på deras mark.

Varje år får vi i klubben klagomål från markägare där skoterkörning skett utanför beviljade sträckningar. Dels på ställen där vi inte alls hanterar led och dels på ställen där man inte håller sig till skyltad led, utan åker på sidan om. På en del ställen har vi skyltat med skoterförbud för att ännu tydligare visa att man inte får åka där. Det händer varje år att förare inte respekterar dessa förbud.

Vi tycker det är så tråkigt att några få individer, med sina ogenomtänkta handlingar, äventyrar det förtroende klubben har med markägarna. I slutändan riskerar vi att markägare drar in sitt godkännande och då måste vi plocka bort ledsträckningar, vilket kan medföra att vi tappar förbindelse mellan vissa områden. Vi tror inte att de individer som förstör, genom att inte visa hänsyn, är medlem i klubben för då skulle de känna till vårt engagemang och hur vi brinner för att sköta detta.

Senaste klagomålet kommer från sträckningen Ockelbo-Lingbo vid Hedsjön. Här passerar leden nära en gård vilket medför att det är ytterst viktigt att visa respekt för skyltning och hastighet. Här har vi skyltat med skoterförbud för att tydliggöra var man inte får åka. Ändå bryter förare mot detta och nu riskerar vi att markägaren stänger av leden och då tappar vi helt enkelt förbindelsen mellan Ockelbo och Lingbo.

Veterantur 2019

Vi åker på en gemensam tur och gör en paus där vi tänder en brasa för den som vill grilla. Medtag gärna fika och något att grilla.

Platsen är Ockelbo Gummiservice / FxT klockan 09:00 Lördagen den 9e Februari. Info: Hannes Bengtsson och Rickard Engman 0730-593 156 / 0723-218 181

Snö!

Äntligen har det kommit snö, vi tycker det är jättekul!

Vi passar på att påminna om att snöskoter är ett terrängfordon och får därmed inte framföras på allmän väg. Om man måste färdas en kortare sträcka på allmän väg, gäller maxhastighet 20 km samt att man inte får skjutsa.

Det är förbjudet att köra skoter i Ockelbo centrum, vid torget och fram till restaurangerna. Det går bra att parkera nedanför Sjöbacken och gå till centrum.

Ha kul och kör försiktigt!

Ledinfo

Vi har nu börjat trampa/packa våra skoterleder och det finns för närvarande ingen ”botten” så det är stor risk att köra in i sten, stubbar osv. På de ställen som vi hunnit med att packa lederna och det frusit ihop, blir det dock en bra och hård botten inför resten av vintern.

Vi vill även passa på att informera er om att det pågår arbeten med att sätta upp vindkraftverk i skogarna mellan Åmot och Lingbo samt en ny kraftledning mellan Grönviken och Vilnästjärnen. Detta innebär bl a att det kan finnas oväntade hinder; mycket trafik på vägarna inom området, skogs- och grävmaskiner samt helikoptrar som transporterar ut material.

Kör med extra försiktighet och undvik all form av friåkning inom dessa områden. Det bör även noteras att mycket av den skog som tagits ned för vindkraftverk och kraftledning fälldes förra vintern då det var mycket snö. Detta har resulterat i ovanligt höga stubbar som kan ställa till mycket problem om man viker av skoterlederna inom detta område.

Se bilderna över påverkade områden. Klicka på bilderna för en större version.

Vindkraftverk Åmot – Lingbo: Vindkraftpark vid kring Gopen & Mosjön där skoterleden mellan Lingbo och Åmot går (blå led).

Vindkraftverk Åmot – Lingbo: Vindkraftpark vid kring Gopen & Mosjön där skoterleden mellan Lingbo och Åmot går (blå led).

Ny kraftledning nordväst om Lingbo (röd linje), byggs bredvid befintliga kraftledningar där nuvarande skoterled går (blå märkning).

Ny kraftledning nordväst om Lingbo (röd linje), byggs bredvid befintliga kraftledningar där nuvarande skoterled går (blå märkning).

Ny kraftledning nordväst om Lingbo (röd linje), byggs bredvid befintliga kraftledningar där nuvarande skoterled går (blå märkning).

Ny kraftledning nordväst om Lingbo (röd linje), byggs bredvid befintliga kraftledningar där nuvarande skoterled går (blå märkning).