Leden vid Bysjön flyttad

karta

Påfarten på leden från Bysjön mot Langberget/Felmuren via Ockelbo Gummiservie är flyttad ca 100m mot Moån pga ett nytt stängsel. På karten ser Ni den nya leden som heldragen linje och den gamla leden som streckad linje.