Ny sträckning av led i Säbyggeby

Nu när snön äntligen har börjat komma är det dags att påminna om att vi har dragit om leden i Säbyggeby, där vi korsar väg 272. 

Den nya ledsträckningen är markerad med blått på kartan och innebär en säkrare överfart av väg 272.

Omdragning av led i Säbyggeby
Omdragning av led i Säbyggeby
Bookmark the permalink.

Comments are closed.