Ledinfo

Vi har nu börjat trampa/packa våra skoterleder och det finns för närvarande ingen ”botten” så det är stor risk att köra in i sten, stubbar osv. På de ställen som vi hunnit med att packa lederna och det frusit ihop, blir det dock en bra och hård botten inför resten av vintern.

Vi vill även passa på att informera er om att det pågår arbeten med att sätta upp vindkraftverk i skogarna mellan Åmot och Lingbo samt en ny kraftledning mellan Grönviken och Vilnästjärnen. Detta innebär bl a att det kan finnas oväntade hinder; mycket trafik på vägarna inom området, skogs- och grävmaskiner samt helikoptrar som transporterar ut material.

Kör med extra försiktighet och undvik all form av friåkning inom dessa områden. Det bör även noteras att mycket av den skog som tagits ned för vindkraftverk och kraftledning fälldes förra vintern då det var mycket snö. Detta har resulterat i ovanligt höga stubbar som kan ställa till mycket problem om man viker av skoterlederna inom detta område.

Se bilderna över påverkade områden. Klicka på bilderna för en större version.

Vindkraftverk Åmot – Lingbo: Vindkraftpark vid kring Gopen & Mosjön där skoterleden mellan Lingbo och Åmot går (blå led).

Vindkraftverk Åmot – Lingbo: Vindkraftpark vid kring Gopen & Mosjön där skoterleden mellan Lingbo och Åmot går (blå led).

Ny kraftledning nordväst om Lingbo (röd linje), byggs bredvid befintliga kraftledningar där nuvarande skoterled går (blå märkning).

Ny kraftledning nordväst om Lingbo (röd linje), byggs bredvid befintliga kraftledningar där nuvarande skoterled går (blå märkning).

Ny kraftledning nordväst om Lingbo (röd linje), byggs bredvid befintliga kraftledningar där nuvarande skoterled går (blå märkning).

Ny kraftledning nordväst om Lingbo (röd linje), byggs bredvid befintliga kraftledningar där nuvarande skoterled går (blå märkning).

Bookmark the permalink.

Comments are closed.