Borttagen ledsträckning

‼️🚫 Borttagen ledsträckning Bysjön-Säbyggeby 🚫‼️

Vi vill uppmärksamma om att vi på markägarens begäran tagit bort en bit av leden norr om Bysjön. Från av- och påfarten på norra delen av Bysjön fram till Åmotsvägen vid Gummiservice/FxT.

Därmed har vi ej längre någon förbindelse mellan Bysjön och Säbyggeby.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.