Tänkvärt

Vi är glada att hantera ca 40 mil skoterled inom vår lilla kommun. Bakom varje mil ligger ett otroligt stort nedlagt arbete av frivilliga eldsjälar, för att det över huvud taget ska gå att färdas på lederna. En av grundförutsättningarna för att det ens ska vara möjligt, är det fina förtroende vi fått av markägarna som beviljat att vi drar leden på deras mark.

Varje år får vi i klubben klagomål från markägare där skoterkörning skett utanför beviljade sträckningar. Dels på ställen där vi inte alls hanterar led och dels på ställen där man inte håller sig till skyltad led, utan åker på sidan om. På en del ställen har vi skyltat med skoterförbud för att ännu tydligare visa att man inte får åka där. Det händer varje år att förare inte respekterar dessa förbud.

Vi tycker det är så tråkigt att några få individer, med sina ogenomtänkta handlingar, äventyrar det förtroende klubben har med markägarna. I slutändan riskerar vi att markägare drar in sitt godkännande och då måste vi plocka bort ledsträckningar, vilket kan medföra att vi tappar förbindelse mellan vissa områden. Vi tror inte att de individer som förstör, genom att inte visa hänsyn, är medlem i klubben för då skulle de känna till vårt engagemang och hur vi brinner för att sköta detta.

Senaste klagomålet kommer från sträckningen Ockelbo-Lingbo vid Hedsjön. Här passerar leden nära en gård vilket medför att det är ytterst viktigt att visa respekt för skyltning och hastighet. Här har vi skyltat med skoterförbud för att tydliggöra var man inte får åka. Ändå bryter förare mot detta och nu riskerar vi att markägaren stänger av leden och då tappar vi helt enkelt förbindelsen mellan Ockelbo och Lingbo.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.